Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
GẤP - Tuyển dụng Giám đốc/Quản lý cấp cao kênh Horeca

GẤP - Tuyển dụng Giám đốc/Quản lý cấp cao kênh Horeca

Chịu trách nhiệm mở rộng hệ thống khách hàng nhà hàng, liên hệ và chăm sóc, đẩy doanh số với các khách hàng kênh Horeca.
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Rượu Vang Cấp Cao CN HCM + Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Rượu Vang Cấp Cao CN HCM + Hà Nội

Nghiên cứu thị trường, phát triển kênh bán hàng. Chủ động tìm kiếm, tìm hiểu và tiếp cận khách hàng tiềm năng, thiết lập quan hệ và tư vấn bán hàng. Lập kế hoạch làm việc tuần/tháng; đảm bảo thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Tuyển dụng nhân viên kế toán CN Hà Nội

Tuyển dụng nhân viên kế toán CN Hà Nội

Xử lý sổ sách công ty, làm bảng lương, kiểm tra xuất nhập tồn kho hàng ngày, báo cáo công việc lên cấp trên