Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu | Tinh Hoa Toan Cau Food Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu | Tinh Hoa Toan Cau Food Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu | Tinh Hoa Toan Cau Food Joint Stock Company

Jamon Bellota Pure Iberico 100% (Đùi sau Iberico thuần chủng 100%)
  • Jamon Bellota Pure Iberico 100% (Đùi sau Iberico thuần chủng 100%)
  • Giá: Liên hệ
  • Hình
  • Lượt xem: 1900
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại