Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu | Tinh Hoa Toan Cau Food Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu | Tinh Hoa Toan Cau Food Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu | Tinh Hoa Toan Cau Food Joint Stock Company

Jamon Bellota Bonein (Đùi sau có xương Bellota)
  • Jamon Bellota Bonein (Đùi sau có xương Bellota)
  • Giá: Liên hệ
  • Hình
  • Lượt xem: 1807
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại